Onze dagelijkse praktijk

Het audit vak verandert

Iedereen verwacht dat het auditvak, zoals we het nu uitvoeren, binnen 10 jaar behoorlijk veranderd zal zijn. Dit betekent ook dat je als auditor in je rol zal gaan veranderen. Waarom? Wat is er aan de hand? Onderstaande praktijkervaringen gaven ons meer en meer redenen om met AuditLab te starten.

(alweer) het wiel opnieuw uitvinden

In onze dagelijkse praktijk zien we auditafdelingen of -teams die klein zijn, terwijl er veel van deze teams qua kennis en kunde wordt gevraagd. Allemaal betrokken teams die vaak het wiel opnieuw aan het uitvinden zijn. Kennis wordt wel gedeeld, maar er wordt minder samengewerkt of geëxperimenteerd.

Leveren van toegevoegde waarde

Als interne auditor wil je toegevoegde waarde leveren en dit zit steeds meer in het meedenken aan de voorkant. Hoe ga je om met het dilemma van de audit functie: het bewegen tussen toetsen en beoordelen vs  meedenken aan de voorkant en het geven van advies. Hoe blijf je rolvast en is dat nodig?

Informatie en IT

Er is steeds meer informatie beschikbaar en er zijn steeds meer IT toepassingen. Hoe zorg je ervoor dat je goed op de hoogte bent als auditteam. Weet de auditor alles en deelt een organisatie alles?

De relatie met de externe accountant

Hoe ga je goed om met je externe accountant, audit afdelingen worden overvraagt. Kan dit niet anders, en kunnen we hier meer samen in optrekken?

De rol van de auditor in de organisatie

De cultuur in een organisatie bepaalt grotendeels hoe de audit functie ingevuld wordt en ook of de audit functie wordt gezien als noodzakelijk kwaad of toegevoegde waarde. Hoe ga je als auditor hier mee om? Welke rol en plek heb je binnen jouw organisatie en heb je hier invloed op?

De Auditor in 2023

Om goed met deze factoren te kunnen omgaan zal de auditor zich moeten ontwikkelen. Nieuwe skills en competenties zijn nodig.