19 september 2019: AuditLab & st. KADO gezamenlijke sessie

Voor deze bijeenkomst bundelen Stichting KADO en AuditLab de krachten.

Centraal deze middag staan de komende (verplichte) rechtmatigheidsverklaringen en de ‘next level’: het in control statement. Twee sprekers die hun sporen op dit terrein hebben verdiend zullen de deelnemers meenemen in de opgedane ervaringen en ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? De rechtmatigheidsverantwoording is meer dan een verantwoordingskwestie. Het gaat erom dat je zichtbaar maakt en zo objectief mogelijk weergeeft in hoeverre de verschillende processen voldoen aan wet- en regelgeving en hoe de organisatie én de internal auditor omgaan met de (achteraf geconstateerde) afwijkingen. Diverse gemeenten zijn hier al voortvarend mee begonnen. Namens de gemeente Almere zal Peter Niemeijer, manager Audit en Risk / Concerncontrol zijn ervaringen en tips & trucs delen.

De tweede spreker deze middag is professor Hans Verkruijsse. Hij is betrokken geweest bij de internationale regelgeving voor accountants, was partner bij EY en werkzaam op de universiteiten van Maastricht en Tilburg. Hij zal ons meenemen richting het ultieme in control statement: op elk moment in staat zijn te toetsen of de organisatie voldoende in control is, oftewel continuous internal auditing. In de niet eens heel verre toekomst kan de internal auditor op ieder gewenst moment een oordeel geven over de interne beheersing van een organisatie. Hoe dat precies zit zal Hans Verkruijsse op 19 september uit de doeken doen.

Programma

13.00 -13.30:    Inloop met broodjes

13.30 uur:         Opening en mededelingen bestuur KADO

13.40 uur:         Korte toelichting rechtmatigheidsverantwoording en in control statement (KADO)

13.50 uur:         De in control-routekaart: waar sta je nu (AuditLab)

14.15 uur:         Gemeente Almere en de rechtmatigheidsverklaring (Peter Niemeijer)

15.00 uur:         Pauze

15.15 uur:         Altijd een oordeel over de control (Hans Verkruijsse)

16.00 uur:         Wrap up en terugblik

7 februari 2019: Innovaties in de auditpraktijk

Deze bijeenkomst heeft als onderwerp ‘innovaties in de auditpraktijk’. We delen met elkaar wat we afgelopen jaar hebben vernieuwd. Wat was de beste innovatie?

De voorbereiding

We willen jullie vragen om voor deze middag een praktijk case mee te nemen waar de innovatie/verbetering goed gelukt is. Mooi als jullie tijdens deze Auditlab bijeenkomst de volgende drie vragen kunnen beantwoorden:

– Wat heb je gedaan

– Hoe heb je het succes bereikt

– Wie en wat had je nodig

 

Locatie: gemeente Den Haag.

27 sept 2018: soft controls

De volgende AuditLab is gepland op 27 september 2018 van 13:00 uur tm 17:00 uur.

We zijn te gast bij de gemeente Leiden, je bent van harte welkom na aanmelding via info@auditlab.nl.

AuditLab van 27 september gaat over soft controls

We vliegen dit onderwerp op twee manieren aan: Belangrijk dat we soft controls meenemen in de audits, maar zeker zo belangrijk is hoe wij zelf zorgen dat we onze eigen soft skills ontwikkelen zodat we effectiever zijn in ons werk.

Je ontvangt voor de 27e nog een herinnering voor deze sessie, waarin we de deelnemers vragen om relevante praktijk cases mee te brengen om te delen. Wil je nu alvast iets inbrengen voor deze sessie? Mail  je input aan info@auditlab.nl

Voor nu kan je alvast de website gebruiken voor een bron van inspiratie. Kijk op de inspiratie pagina via inspiratieals je op de dan kom je op een pagina met relevante berichten nieuws etc.

31 mei 2018: Fraude / Integriteit

De accountant heeft dit onderwerp hoog op de agenda staan. Hoe gaan wij hier mee om? Doen we al audits naar dit onderwerp? Wat is de rol van audit/control hierbij? En hoe zet je het op de agenda van bestuur/management/auditcomité.

Aanvang 13:00 uur einde 17:00 uur

Locatie en verder programma aanvulling volgt nog.

Wil je iets inbrengen dat dit ontwerp raakt? Dat horen we graag via

marsha@auditlab.nl of theresia@auditlab.nl

Graag tot 31 mei!

 

Hartelijke groeten

Marsha & Theresia

28 sept 2017: Gluren bij de buren

Weer een mooie AuditLab dag in de planning. Thema gluren bij de buren. 28 september 2017  is de dag waarop we volop kennis en ervaring delen. Iedereen die aanwezig is brengt zijn of haar best case in. We zijn van af 10 uur te gast bij de Provincie Noord-Holland te Haarlem.

Wil je ook aanwezig zijn en jouw best case presenteren? Meld je dan nu aan via marsha@auditlab.nl 

Meer informatie over deze dag volgt nog.

Heb je vragen over het AuditLab, of wil je meer weten bel of mail ons dan gerust, wij zijn bereikbaar via onderstaande gegevens:

Marsha brink                                       Theresia Gommans

06-14860795                                       06-52622605

marsha@auditlab.nl                           theresia@auditlab.nl

18 Mei 2017: Interne vs externe accountant/auditor en het AFM.

Het onderwerp van deze Lab sessie is:
Interne vs externe accountant/auditor en het AFM. Het is de verwachting dat bijna iedereen dan het jaarwerk heeft afgerond. Tijd voor reflectie en een blik vooruit. Wat kan je doen om volgend jaar niet weer overvraagd te worden?
Het gaat ook over het spanningsveld verbeteren tussen de uitvoer van werkzaamheden om de bedrijfsvoering te verbeteren vs het uitvoeren van werkzaamheden voor de accountant(scontrole).
Daarnaast hebben we een aantal mooie programma ideeën. Hudaver Yuksel, Sr. IT auditor bij de Gemeente Rotterdam hebben we bereid gevonden ervaringen rondom data analyse & IT audit met ons te delen.
AuditLab is nooit een saaie lezing, het zijn actieve meetings waarin we iedereen bijdragen levert om gezamenlijk de bedrijfsvoering te verbeteren.
Wil je deelnemen of meer informatie? Neem contact met ons op:
marsha@auditlab.nl 0f  06 – 14860795
theresia@auditlab.nl of 06 – 52622605

27 okt 2016: Kick off AuditLab

Wij geloven in het verbeteren van de bedrijfsvoering door ontwikkeling van de audit functie in de publieke sector. Het AuditLab is samen experimenteren &  innoveren. We kunnen wachten dat veranderingen ons ‘overkomen’ of we gaan er mee aan de slag en nemen verantwoordelijkheid. Dit is de redenen waarom wij het initiatief hebben genomen en AuditLab in het leven te roepen.

Met AuditLab willen we ook de samenwerking tussen auditors binnen het publiek domein bevorderen. Wij ondersteunen hen en faciliteren Labs om in samenwerking meer dan alleen kennis te delen. De idee is dat het AuditLab een off en online platform wordt waarin we samenwerken, experimenteren en innoveren in een veilige omgeving als ‘voorportaal voor je eigen organisatie.

Op donderdag 27 oktober 2016 vond de kick off plaats van het AuditLab. AuditLab is gestart met 26 deelnemers vanuit gemeentes, provincies en andere publieke organisaties.

Lees hier het eerste AuditLab Magazine; een verslag van de Kick Off. Inspiratie voor actie in 2017!