19 september 2019: AuditLab & st. KADO gezamenlijke sessie

Voor deze bijeenkomst bundelen Stichting KADO en AuditLab de krachten.

Centraal deze middag staan de komende (verplichte) rechtmatigheidsverklaringen en de ‘next level’: het in control statement. Twee sprekers die hun sporen op dit terrein hebben verdiend zullen de deelnemers meenemen in de opgedane ervaringen en ontwikkelingen.

Wat betekent dit voor jouw organisatie? De rechtmatigheidsverantwoording is meer dan een verantwoordingskwestie. Het gaat erom dat je zichtbaar maakt en zo objectief mogelijk weergeeft in hoeverre de verschillende processen voldoen aan wet- en regelgeving en hoe de organisatie én de internal auditor omgaan met de (achteraf geconstateerde) afwijkingen. Diverse gemeenten zijn hier al voortvarend mee begonnen. Namens de gemeente Almere zal Peter Niemeijer, manager Audit en Risk / Concerncontrol zijn ervaringen en tips & trucs delen.

De tweede spreker deze middag is professor Hans Verkruijsse. Hij is betrokken geweest bij de internationale regelgeving voor accountants, was partner bij EY en werkzaam op de universiteiten van Maastricht en Tilburg. Hij zal ons meenemen richting het ultieme in control statement: op elk moment in staat zijn te toetsen of de organisatie voldoende in control is, oftewel continuous internal auditing. In de niet eens heel verre toekomst kan de internal auditor op ieder gewenst moment een oordeel geven over de interne beheersing van een organisatie. Hoe dat precies zit zal Hans Verkruijsse op 19 september uit de doeken doen.

Programma

13.00 -13.30:    Inloop met broodjes

13.30 uur:         Opening en mededelingen bestuur KADO

13.40 uur:         Korte toelichting rechtmatigheidsverantwoording en in control statement (KADO)

13.50 uur:         De in control-routekaart: waar sta je nu (AuditLab)

14.15 uur:         Gemeente Almere en de rechtmatigheidsverklaring (Peter Niemeijer)

15.00 uur:         Pauze

15.15 uur:         Altijd een oordeel over de control (Hans Verkruijsse)

16.00 uur:         Wrap up en terugblik